Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee

näyttelijäntaiteen lehtoria

määräaikaiseen neljän vuoden kokoaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2024-31.7.2028.

Tehtävänkuvaus

Näyttelijäntaiteen lehtorin tehtävä sijoittuu näyttelijäntaiteen koulutusohjelmaan. Tutustu näyttelijäntaiteen koulutusohjelmaan Taideyliopiston verkkosivuilla.

Tutustu myös syksyllä 2024 alkavaan opetussuunnitelmaan.

Näyttelijäntaiteen lehtori vastaa omalta osaltaan näyttelijäntaiteen viisivuotisen koulutusohjelman opetuksesta yhdessä kollegion kanssa. Perusopetuksen kehittäminen on olennainen osa tehtävää.

Määräaikaisen lehtorin tehtäviin kuuluu ”kestävä näyttelijä”-projektin suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä koulutusohjelman ja kentällä toimivien tahojen kanssa.

Lisäksi lehtori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetusta voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Lehtori ohjaa ja tarkastaa opinnäytteitä ja osallistuu koulutusohjelman valintakokeiden raatityöskentelyyn. Lehtori on mukana Teatterikorkeakoulun hallinto- ja toimielimissä ja osallistuu Taideyliopiston kehittämiseen. Lehtori seuraa aktiivisesti esittävän taiteen ja kenttää sekä osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset

Taideyliopistossa lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja kokemusta taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa. Lisäksi edellytetään pedagogisia opintoja tai pedagogista kokemusta. Hakijalta edellytetään hyviä näyttöjä toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalta, kokemusta kotimaisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Näyttelijäntaiteen lehtorin tehtävään valittavan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja-alainen toiminta taiteen kentällä sekä valmius ja kiinnostus yhteistyössä kehittää tulevaa ”kestävä näyttelijä”-projektia.

Hakijoiden opetustaitoa arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että jatkoon valittujen hakijoiden osalta erillisessä opetusnäytteessä ja haastattelussa. Opetusnäytteet ja haastattelut järjestetään 16.4.2024 Taideyliopiston Sörnäisten kampuksen tiloissa.

Kielitaito

Teatterikorkeakoulun opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Haettavana olevan näyttelijäntaiteen lehtorin tehtävän opetuskieli on suomi. Kaikilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen kielen ja hyvää englannin kielen osaamista. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin.

Palkkaus ja työaika

Työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1612 tuntia vuodessa. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on työsuhteen alkaessa noin 3500–4200 euroa.

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 17.3.2024 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Liitä hakemukseesi PDF-tiedostoina:

  1. Vapaamuotoinen motivaatio/hakukirje (max. yksi sivu)
  2. Ansioluettelo
  3. Taiteellinen portfolio (esittele valitsemasi 2-3 haun kannalta keskeistä taiteellista työtä)
  4. Opetusportfolio

Lisätietoja

Tehtävän sisällöstä: näyttelijäntaiteen professori Jarkko Lahti, puh. 050 3423942, etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Hakumenettelystä: palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Laura Jännes, etunimi.sukunimi@uniarts.fiTyösopimuksen voimassaolo Määräaikainen työsopimus
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.8.2024
Palkka Yliopistojen TESin mukaan
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Helsinki
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2024/15
Julkaistu 19.02.2024
Haku päättyy 17.03.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin