Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa on avoinna kokeneen taidepedagogiikan asiantuntijan ainutlaatuinen tehtävä. Haemme

taiteidenvälisen pedagogiikan lehtoria

osa-aikaiseen (50 %) määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2024-31.7.2028 (uusi strateginen avaus).

Tehtävän painopisteenä on taiteidenväliseen pedagogiikkaan liittyvä opetus ja alan rohkea kehittäminen. Lähtökohtana on Teatterikorkeakoulun taidepedagogiikan opetuksen kehittäminen, suunnittelu ja toteutuksen koordinointi sekä alan tulevaisuuteen vaikuttaminen. Tärkeänä tavoitteena on lisäksi taiteidenvälisen pedagogiikan sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen. Valittavalla henkilöllä on lisäksi mahdollisuus oman taiteellis-pedagogisen praktiikan ja tutkimuksen harjoittamiseen.

Taiteidenvälisen pedagogiikan lehtori työskentelee tanssi- ja teatteripedagogiikan tutkintoihin johtavissa koulutuksissa ja tiivis yhteistyö Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen koulutuksen kanssa on keskeinen osa tehtävää.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu haluaa vahvistaa monivuotista yhteistyötään Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa. Kummassakin korkeakoulussa on samanaikaisesti avoinna osa-aikainen (50 %) taiteidenvälisen pedagogiikan lehtorin tehtävä ajalle 1.8.2024-31.7.2028. Hakijan on mahdollista hakea ja tulla valituksi kumpaankin tehtävään ja kannustamme hakemaan molempia tehtäviä. Katso avoin tehtävä Aalto-yliopiston verkkosivuilla.

Valintakriteerit

Taiteidenvälisen pedagogiikan lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään vähintään maisteritasoista tutkintoa tehtävään soveltuvalta alalta sekä pedagogista koulutusta (vähintään opettajan pedagogiset opinnot 60op).

Tehtävään valittavalla tulee olla laaja opetuskokemus ja kyky opettaa tutkimusperustaisesti. Aiempi kokemus korkeakoulutasoisista opetustehtävistä ja vahva näkemys taiteidenvälisestä pedagogiikasta on välttämätöntä tehtävän menestyksekkääksi hoitamiseksi.

Tehtävä edellyttää erinomaisia yhteistyötaitoja ja kykyä työskennellä verkostoissa. Kokemus taiteiden välisestä kansainvälisestä toiminnasta ja tutkimuksesta (esim. alan jatko-opinnot tai tohtorintutkinto) katsotaan eduksi.

Hakijoiden opetustaitoa arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että jatkoon valittujen hakijoiden osalta erillisessä opetusnäytteessä ja haastattelussa.

Kielitaito

Teatterikorkeakoulun opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen ja englannin kielitaitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin.

Palkkaus ja työaika

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on osa-aikaisessa (50 %) työsuhteessa työsuhteen alkaessa noin 2000–2200 euroa. Työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on osa-aikaisessa (50 %) tehtävässä 806 tuntia vuodessa.

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 8.4.2024 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Liitä hakemukseesi suomenkielisinä PDF-tiedostoina:

  1. Motivaatiokirje, josta käy ilmi, miksi haet tehtävää ja kuvaus taiteidenvälisestä näkemyksestäsi (enintään kaksi sivua)
  2. Ansioluettelo (sisältäen taiteellisen toiminnan)
  3. Opetusportfolio
  4. Julkaisuluettelo

Lisätietoja

Tehtävän sisällöstä maisteriohjelman johtaja Eeva Anttila, etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Tehtävän hakuprosessista palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Laura Jännes, etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Kiinnostuitko? Tutustu Taideyliopistoon ja Aalto-yliopistoon verkkosivuillamme.

 

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen työsopimus
Työsuhteen luonne Osa-aikainen
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 50%
Paikkakunta Helsinki
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2024/19
Julkaistu 12.03.2024
Haku päättyy 08.04.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin