Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee

musiikkiteatterin professoria

määräaikaiseen viiden vuoden tehtävään ajalle 1.11.2024-31.10.2029 (aloitus sopimuksen mukaan). Tehtävä täytetään osa-aikaisena 50 % tehtävänä ajalle 1.11.2024-28.2.2026 ja se jatkuu sen jälkeen 1.3.2026 alkaen kokoaikaisena.

Musiikkiteatterin viisivuotinen professuuri perustetaan Waldemar von Frenckellin säätiöltä saadulla lahjoituksella. Professuuri edistää kotimaisen, kaksikielisen musiikkiteatterin kehittämistä ja uudistamista. Professuuri mahdollistaa musiikkiteatterin näkemyksellisen kehittämisen omana taiteenalanaan yhteistyössä sekä kotimaisen että kansainvälisen taidekentän asiantuntijoiden kanssa.

Tehtävänkuvaus

Musiikkiteatterin professorin tehtävä sijoittuu Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun.

Professori vastaa omalta osaltaan musiikkiteatterin opetuksesta Taideyliopistossa. Professori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetusta sekä edistää musiikkiteatterin koulutusta. Professori osallistuu valintakokeiden suunnitteluun ja raatityöskentelyyn, opettaa sekä ohjaa ja tarkastaa opinnäytteitä.

Professori on mukana Teatterikorkeakoulun hallinto- ja toimielimissä ja osallistuu Taideyliopiston kehittämiseen. Lisäksi professori seuraa aktiivisesti esittävän taiteen kenttää, erityisesti musiikkiteatteria, ja osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Osaamisvaatimukset ja valintakriteerit

Taideyliopistossa professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja pedagogista kokemusta, kykyä antaa näkemykselliseen taiteelliseen toimintaan ja/tai tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä näyttöjä koulutuksen kehittämisestä.

Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä taiteellisen tai tutkimuksellisen ja pedagogisen toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta, kilpaillun rahoituksen saamisesta, kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja verkostoitumisesta sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Musiikkiteatterin professorilta edellytetään aktiivista ja korkeatasoista taiteellista toimintaa musiikkiteatterin alueella sekä monipuolista näkemystä musiikkiteatterin mahdollisuuksista. Lisäksi edellytetään visiota musiikkiteatterin ja sen yliopistotasoisen koulutuksen kehittämisestä. Hakijalla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot.

Musiikkiteatterin professorin tehtävään valittaessa katsotaan eduksi kokemus johtamisesta ja esihenkilötyöstä (myös taiteellisen työryhmän johtaminen), kansainväliset verkostot, tutkimuksellinen toiminta sekä tieteellinen ja taiteellinen julkaisutoiminta.

Hakijoiden opetustaitoa arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että jatkoon valittujen hakijoiden osalta erillisessä opetusnäytteessä ja haastattelussa. Opetusnäytteet järjestetään 2.9.-3.9.2024 Taideyliopiston tiloissa Helsingissä.

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Haettavana olevan musiikkiteatterin professorin tehtävän opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Kaikilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen sekä hyvää englannin kielen osaamista. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin.

Palkkaus ja työaika

Työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1612 tuntia vuodessa. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävä edellyttää säännöllistä paikallaoloa ja kontaktiopetusta.

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 31.5.2024 klo 23.59 (UTC +3) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Liitä hakemukseesi englanninkielisinä PDF-tiedostoina:

  1. Vapaamuotoinen motivaatio/hakukirje, joka sisältää perustelun sille miksi hakee professorin tehtävää sekä vision siitä, miten musiikkiteatteria ja sen yliopistotasoista koulutusta tulisi kehittää (max. kaksi sivua).
  2. Ansioluettelo/CV
  3. Taiteellinen portfolio (esittele omaa taiteellista toimintaasi valitsemalla haun kannalta itsellesi merkittävimmät 3-5 taiteellista työtä viimeisimmän 15 vuoden ajalta. Mikäli liität portfolioon video/audiomateriaalia, ei yksittäisen työn kesto voi ylittää 15min)
  4. Opetusportfolio

Lisätietoja:

  • Tehtävän sisällöstä: opetuksesta vastaava varadekaani Ville Sandqvist
  • Hakumenettelystä: palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Laura Jännes

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi

 

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen yli 6 kuukautta
Työsuhteen luonne Osa-aikainen
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 50%/100%
Paikkakunta Helsinki
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2024/29
Julkaistu 06.05.2024
Haku päättyy 31.05.2024
Kirjaudu sisään ja hae työpaikkaa

Jaa linkki

Takaisin avoimiin työpaikkoihin