Sibelius-Akatemia

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan alttoviulumusiikin lehtoria 1.8.2024 alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen tehtävään.

Toimintaympäristö

Työskentelet jousten ja kamarimusiikin aineryhmässä Helsingissä. Aineryhmän henkilökunta koostuu kansainvälisesti aktiivisista taiteellisista ja pedagogisista asiantuntijoista. Pääaineisia opiskelijoita on noin 150. Lisäksi aineryhmässä on 30 nuorisokoulutuksen opiskelijaa. Lisätietoa aineryhmästä ja jousten koulutusohjelmista löydät Taideyliopiston verkkosivuilta. Tutustuthan verkkosivuillamme myös Taideyliopiston arvoihin ja eettisiin periaatteisiin.

Tehtävänkuvaus

Päätehtäväsi lehtorina on alttoviulumusiikin opetus. Opetuksen tavoitteena on opiskelijan musiikillisten ja teknisten taitojen kokonaisvaltainen kehittäminen sekä ammatillisen ja taiteilijana kasvamisen tukeminen. Alttoviulun vastuulehtorina osallistut instrumentin opetuksen suunnitteluun, organisointiin, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen ja koordinoit tätä työskentelyä alttoviulukollegion kesken. Lisäksi työhösi sisältyy opiskelijoiden ohjaamista musiikkialan työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Teet tiivistä yhteistyötä alan verkostoissa; oppilaitosten ja muiden musiikkiorganisaatioiden/-instituutioiden kanssa.

Opetuksesi pääpaino on kandidaatti- ja maisteritasoisessa koulutuksessa. Työhön kuuluu lisäksi nuorisokoulutuksen opetusta ja mahdollisesti myös tohtorikoulutuksen ohjaus- ja lautakuntatehtäviä. Oman aineryhmän pääaineisten opiskelijoiden lisäksi opetat tarvittaessa myös muiden aineryhmien alttoviuluopiskelijoita. Vahvuusalueistasi riippuen tehtäviin voi sisältyä myös esimerkiksi pedagogiikan, orkesterisoiton, kamarimusiikin, musiikin eri aikakausien esittämiskäytäntöjen tai improvisoinnin opetusta.

Aineryhmän taiteellisen ja/tai tieteellisen toiminnan suunnittelu, organisointi ja kehittämistyö, oman alan aktiivinen seuraaminen, aineryhmän työryhmät ja projektit, opintosuoritusten arviointi, opiskelijarekrytointiin ja opiskelijavalintoihin osallistuminen ovat osa tehtävänkuvaasi. Osallistut tarvittaessa myös muuhun kehittämis- ja laatutyöhön sekä Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn.

Osaamisvaatimukset ja valintakriteerit

Taideyliopistossa lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja kokemusta taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa sekä pedagogisia opintoja tai muulla tavalla osoitettua pedagogista kokemusta. Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalta, kokemusta kotimaisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Nämä lehtorin yleiset pätevyysvaatimukset on kuvattu tarkemmin Taideyliopiston verkkosivuilla

Sinulta alttoviulumusiikin lehtorina odotamme (edellä kuvatun lisäksi):

 • musiikin maisterin tutkintoa tai vastaavaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa; käytännön työssä hankittu vahva kokemus ja taiteelliset ansiot voivat kuitenkin korvata puuttuvan tutkinnon
 • korkeakoulutasoista opetuskokemusta
 • erinomaista opetustaitoa
 • taiteellisia ansioita eli kokemusta alttoviulutaiteilijana
 • erinomaista soittotaitoa, vankkaa kokemusta kamarimusiikista sekä kokemusta solistina toimimisesta
 • erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • näyttöjä haettavana olevan opetusalueen koulutuksen ja taiteellisen toiminnan suunnittelusta, organisoinnista, toteuttamisesta ja kehittämisestä
 • kokemusta ja kykyä ohjata opiskelijoita heidän opinnoissaan ja työelämään siirtymisessään
 • kokemusta yhteistyöstä alan verkostoissa

Tohtorin tutkinto, pedagogiset opinnot ja opettajan kelpoisuus sekä kokemus alan asiantuntijatehtävistä katsotaan eduksi.

Hakijoiden soveltuvuutta arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että jatkoon kutsuttavien hakijoiden osalta 13.5.2024 Helsingissä järjestettävässä tilaisuudessa, jonka alustava sisältö on: esitysnäyte (15 min, vapaavalintainen ohjelmisto), opetusnäyte, haastattelu (kesto ~1 tunti 15 minuuttia / hakija).

Kielitaito

Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Alttoviulumusiikin opetus tapahtuu pääosin suomeksi tai englanniksi. Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa hyvää kielitaitoa (kansainvälisiltä hakijoilta edellytetään englannin kielen osaamista). Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin.

Palkkaus ja työaika

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Bruttokuukausipalkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 4 000–4 400 euroa riippuen henkilön kokemustausta ja osaamisesta.

Kokoaikaisessa tehtävässä lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1 612 tuntia. Tehtävä edellyttää työskentelyä Suomessa työsuhteen ajan. Toimeksianto edellyttää siis lehtorin asuvan Suomessa työsuhteen ajan.

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 24.3.2024 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Liitä hakemukseen englanninkielisinä PDF-tiedostoina seuraavat liitteet:

 • Vapaamuotoinen haku- /motivaatiokirje
 • Ansioluettelo
 • Opetusportfolio (linkin kautta löydät verkkosivuillamme ohjeen opetusportfolion laatimiseen)
 • Dokumentti, jossa linkkejä ajankohtaisiin taiteellisiin esityksiin (1-3) tai audio-/videonäyte

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa. 

Tehtävään voi kuulua alaikäisten opettamista. Tehtävään valitun henkilön tulee esittää nähtäväksi rikostaustaote ennen työsopimuksen laatimista. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) velvoittaa Taideyliopistoa pyytämään alle 18-vuotiaiden henkilöiden kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä (työsuhde yli 3 kk) nähtäväkseen rikostaustaotteen.

Lisätiedot

 • Tehtävän sisältö: aineryhmän johtaja Erkki Lahesmaa, p. +358 50 304 6001
 • Rekrytointiprosessi ja -järjestelmä: HR-suunnittelija Anne Kilpeläinen, p. +358 50 348 4539
 • Sähköpostiosoitteemme ovat: etunimi.sukunimi@uniarts.fi.
Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1.8.2024
Palkka TES:n mukainen
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Helsinki
Maa Suomi
Ilmoitusnumero 2024/11
Julkaistu 16.02.2024
Haku päättyy 24.03.2024

Takaisin avoimiin työpaikkoihin